La prehistòria de Garraf: Reculll de 30 anys d'excavacions arqueològiques

Autors Anna Blasco [et. al.]
Editorial Centre d'estudis Beguetans Any 2009 Localització Esplugues de Llobregat
ISBN/ISSN 8485247655 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Beguetans Contacte
Sumari
Presentacions. 7
La Prehistòria de Garraf. 13
L'entorn actual del Massis. 15
Els jaciments del Garraf prehistòric. 24
Els primers habitants. 26
Caçadors i recol.lectors del Plistocè. 28
Caçadors i recol.lectors de l'Holocè. 35
Agricultors i ramaders. 38
Agricultors, ramaders i miners 41
Arriben els Metalls. 47
La fi de la prehistòria. 50
Catàleg de l'Exposició 55
Bibliografia 121

  Monografies