En mar i en terra: Una història de Tossa i la seva gent (1186-1835)

Autors ZUCCHITELLO, Mario
Editorial CE Tossencs Any 2013 Localització Tossa de Mar
ISBN/ISSN 978-84-941951-0-5 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Tossencs Contacte
Sumari
I.- Les fonts documentals. 15

II,. Les institucions. 25
1.- Els senyors de Tossa: dels comtes de Barcelona als abats de Ripoll. 27
2.- La jurisdicció. 35
3.- Forma de govern de la vila. 50
4.- La municipalitat o representació del poble. 66
5.- Els símbols de poder. 81

III.- Rendes abadals, castellatge, drets reials i imposicions municipals. 93
1.- Els censos fixos en espècie o en moneda. 95
2.- El delme de les collites. 97
3.- La tasca de les collites. 98
4.- Delme dels pollastres, de la llana i del carnatge. 100
5.- El delme del peix. 103
6.- El lluïsme. 109
7.- Dret de guaita i bada. 110
8.- Els monopolis. 112
9.- Prestacions en treball: joves i batudes. 114
10.- El que donaven les rendes a l'abat. 116
11.- Els drets reials. 118
12.- Les imposicions municipals. 119

IV.- El mar. 139
1.- Navegació i comerç. 142

V.- La terra. 239
1.- La condició servil dels pagesos. 243
2.- Els masos. 247
3.- Les masies i els molins. 309
4.- Les eines dels pagesos. 311
5.- Els animals del mas. 313
6.- El conreu. 317

VI.- La vida quotidiana. 321
1.- Les cases, els seus paraments i la roba. 323
2.- Alguns béns de l'herència: vestits, roba i joies. 334
3.- El dot. 336
4.- L'ensenyament. 352
5.- La lectura: els llibres. 366
6.- "A peste, fame et bello libera nos Domine". 371

VII.- La pietat religiosa. 413
1.- Les esglésies parroquials, segles XII-XVIII. 415
2.- Funerals i misses en sufragi de l'ànima del difunt. 443
3.- Pa sobre la tomba i a les exèquies i honres. 447
4.- L'hospital de Vila Vella. 449
5.- L'hospital de pobres de Tomàs Vidal Rey. 451

VIII.- Índex onomàstic. 535

IX.- Índex toponímic. 557

  Monografies