La repressió franquista al Garraf

Autors ARNABAT, Ramon [dir.]; LÓPEZ, Arnau [et al.]
Editorial Institut d'Estudis Penedesencs i Cossetània Any 2013 Localització Vilafranca del Penedès i Valls
ISBN/ISSN 978-84-9034-115-5 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte
Sumari
Presentació,
per Ramon Arnabat .................................................................................................... 9
Introducció: La repressió, un element consubstancial amb el franquisme.......................11
S’acaba la guerra però no arriba la pau (Ramon Arnabat) ................................ 17
L’ocupació franquista al Garraf....................................................................... 17
Exili, execucions, presons, confiscacions, depuracions…................................. 28
La formació d’una nova/vella classe dirigent................................................... 36
La teranyina legislativa repressiva................................................................... 42
La Causa General (Ramon Arnabat) ...................................................................... 47
Una garbellada més......................................................................................... 47
La Causa General del Garraf…....................................................................... 49
Els judicis de responsabilitats polítiques (Ramon Arnabat i Pere Ros)..................... 55
La Llei, els processos i els expedients.............................................................. 55
Les condemnes................................................................................................ 59
Sociologia dels processats............................................................................... 62
Les depuracions (Arnau López)....................................................................................... 65
Les lleis de depuració...................................................................................... 65
El procés depurador a l’ensenyament.............................................................. 69
El procés depurador a l’Administració de l’Estat: el cas del Ministerio
de Justicia i de la Generalitat de Catalunya.................................................. 74
La depuració en el món local al Garraf........................................................... 77
Els judicis militars (Ramon Arnabat) ........................................................................ 83
Els judicis sumaríssims.................................................................................... 83
Denúncies, atestats i detencions…................................................................... 88
La instrucció dels sumaris i els consells de guerra ........................................... 90
Les condemnes................................................................................................ 96
Sociologia dels represaliats.............................................................................. 98
Massa presos................................................................................................ 102
Lluita i repressió als anys cinquanta.............................................................. 104
La repressió franquista al Garra.indd 5 27/3/13 12:41:396
Índex
Camps de concentració i batallons de treballadors (Josep Solé Armajach)......... 107
L’organització dels camps de concentració franquistes.................................. 108
Penedesencs als camps de concentració......................................................... 114
Els batallons de treballadors......................................................................... 123
Penedesencs als batallons de treballadors...................................................... 127
Penedesencs als batallons disciplinaris de soldats treballadors...................... 131
Penedesencs a les colònies penitenciàries militaritzades................................. 135
Treballs i treballadors a la presó Model........................................................ 142
Els batallons de treballadors al Penedès........................................................ 145
Les necessitats o les mancances i els problemes dels BT al Penedès............... 151
Els batallons de soldats, els batallons de presos i les colònies penitenciàries... 155
Les obres realitzades..................................................................................... 161
L’acció del Tribunal de Orden Público al Penedès (Nàdia Varo).................... 165
El TOP i el Penedès. Una visió general.......................................................... 165
El TOP i l’antifranquisme penedesenc........................................................... 170
Balanç........................................................................................................... 175
La repressió franquista municipi a municipi..................................................... 177
Conclusions .......................................................................................................... 369
Annexos.................................................................................................................. 373
Annex I. Causa General................................................................................ 373
Annex II. Exemple de declaració jurada del procés de depuració.................. 377
Annex III. Condemnats a pena de mort i executats....................................... 381
Annex IV. Penedesencs als camps de concentració
i als batallons de treballadors.......................................................................... 383
Annex V. Presència dels batallons de treballadors al Penedès......................... 405
Annex VI. Les fitxes del Servicio de Obras y Construcciones......................... 408
Annex VII. Processats pel TOP residents a les comarques de l’Alt Penedès,
el Baix Penedès i el Garraf......................................................................... 410
Fonts i bibliografia.............................................................................................. 415

  Monografies