L'aigua del Ter a la selva. Iniciatives, usos i conflictes, 1837-1930

Autors Gerard BUXEDA I MAJORAL
Editorial Centre d'Estudis Selvatans Any 2011 Localització Santa Coloma de Farn
ISBN/ISSN 978-84-937790-2-3 Preu Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Sumari
PRÒLEG. 11
INTRODUCCIÓ.13
PRIMERA PART. INICIATIVES I CONFLICTES ENTORN DELS USOS DE L'AIGUA DE LA CONCA DEL RIU TER.
1.1. Els usos agrícoles. 23
1.2. Els usos industrials.61
1.3. Els usos elèctric. 83
SEGONA PART. ALTRES ASPECTES VINCULATS AMB L'AIGUA
2.1. Obres de defensa de rius, rieres i torrents. 99
2.2. Inundacions. 111
2.3. Filtracions de l'aigua de les sèquies i dels torrents. 121
2.4. Reformes urbanístiques i obres públiques. 125
2.5. Aljubs i clavegueres. Higiene i salubritat pública.131
TERCERA PART. EXEMPLES DE CONFLICTIVITAT HIDRÀULICA
3.1. La Burés d'Anglés i la Presa del Pasteral. 139
3.2. La família Bonmatí i la colònia industrial de Bonmatí. 171
3.3. Saltos del Ter SA i el Ter al seu pas per les Guilleries.191
3.4. Emili Riera i Gironés. 199
CONCLUSIONS.211
BIBLIOGRAFIA. 217

  Monografies