Col·lectivitats agràries a les comarques de Girona, 1936-1939. Pagesos i revolució a Catalunya

Autors Marciano CÁRDABA CARRASCAL
Editorial Girona, CCG Edicions - Associació d'Hist Any 2002 Localització Girona
ISBN/ISSN Preu 15,86 Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Introducció

I. Territori i societat

1. Factors físics i demografia

2. Estructura social

3. Lluita de classes

II. El procés col·lectivitzador agrari

1. Fonts i problemàtica

2. Anarcosindicalisme agrari

3. Formació de les col·lectivitats agràries

III. Classificació de les col·lectivitats agràries a la regió de Girona

1. Particularitats i magnituds

2. Col·lectivitats agràries

3. Seccions de treball col·lectiu

4. Municipalitzacions

IV. Característiques de les col·lectivitats agràries a la regió de Girona

1. Els col·lectivistes: condició i nombre

2. Els recursos econòmics

3. L'organització social

4. Transformacions estructurals

V. Estancament, control i reflux del col·lectivisme agrari a la regió de Girona

1. Actuacions polítiques al voltant del col·lectivisme

2. Les organitzacions sindicals davant el col·lectivisme

3. El retorn al vell ordre

VI. Revolució i propietat de la terra: problemes i experiències

1. L'explotació familiar: un ampli espai

2. L'aurora: dinàmica d'una col·lectivitat agrària

3. Algunes diferències regionals

VII. Conclusions

Annexos

I. Cens de pagesos de la regió de Girona

II. Respostes negatives a l'enquesta de la Generalitat

III. Estatuts de la secció de treball col·lectiu de Lloret

IV: Estatuts de la col·lectivitat agrària de Calonge

V. Bases del treball forestal durant la revolució

VI. Fonts sobre el col·lectivisme agrari a la regió de Girona

  Monografies