L'origen i l'expansió de l'agricultura a l'Empordà. Del Neolític a la romanització

Autors Ramon BUXÓ CAPDEVILA
Editorial Girona, CCG Edicions - Associació d'Hist Any 2001 Localització Girona
ISBN/ISSN Preu 15,86 Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Introducció

PRIMERA PART: ARQUEOLOGIA I AGRICULTURA. PRINCIPIS I LÍMITS

Capítol I. l'Explotació dels recursos vegetals a l'Empordà: Proposta d'estudi 1) L'estudi de l'agricultura a través de l'arqueologia. 2) Recuperació i tractament de les restes vegetals.

SEGONA PART: EVOLUCIÓ DEL PAISATGE I DE L'AGRICULTURA

Capítol 2. L'Empordà: marc actual i àrea d'estudi 1) El marc geogràfic. 2) La formació del territori.

Capítol 3. Les primeres comunitats d'economia productiva: del neolític a la primera metal·lúrgia 1) Característiques paleoecològiques. 2) La recol·lecció de plantes silvestres anterior a l'agricultura. 3) Els primers poblats amb agricultura a la península Ibèrica. 4) Els primers poblats d'època neolítica a l'Empordà. 5) De Ca N'Isach al fenomen megalític (entre 4500 i 2500 aC). 6) L'edat del bronze (2500-1000 aC)

Capítol 4. L'agricultura de l'edat del ferro i la creació dels nous espais agraris 1) Evolució del paisatge vegetal. 2) L'agricultura de l'edat del ferro: evolució i característiques. 3) El món colonial i l'agricultura a l'Empordà.

TERCERA PART: DEL CONREU A LA TRANSFORMACIÓ DELS PRODUCTES VEGETALS

Capítol 5. L'explotació dels recursos vegetals: aprofitament i gestió de les plantes 1) Les plantes conreades. 2) El cultiu d'arbres. 3) Les plantes recol·lectades. 4) La vegetació silvestre

Capítol 6. Els treballs agrícoles: conreu i utillatge 1) Condicions del sòl. 2) Sembra. 3) Collita. 4) Processament de la collita.

Capítol 7. Conservació, emmagatzematge i transformació dels productes agrícoles 1) La conservació i l'emmagatzematge de cereal. 2) L'emmagatzematge de cereal a la zona emporitana. 3) La transformació dels productes vegetals.

Capítol 8. El manteniment del cultius 1) Els sistemes de conreu. 2) La producció agrícola i el rendiment del sòl.

Conclusions

Bibliografia

  Monografies