Els darrers senyors de Cervià de Ter. Investigacions sobre el caràcter mutant de la propietat

Autors Rosa CONGOST COLOMER
Editorial Girona, CCG Edicions - Associació d'Hist Any 2000 Localització Girona
ISBN/ISSN Preu 15,63 Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte
Sumari
Introducció.

I. Dos segles de lluita per la terra (1646-1833). De les terres comunals al Ban del Monjo. 1. De les ocupacions dels arenys a l'imperi dels bans particulars. 2. Tensions i lluites en el primer terç del segle XIX.

II. El negoci dels censos a l'època liberal. 3. La desamortització de les terres i censos del priorat. La irrupció dels Rosés. 4. Auge i declivi de l'emfiteusi en temps liberals. Conclusions.

Apèndix.

  Monografies