Materials per a l'estudi de la masia

Autors Josep Danés i Torras
Editorial Documenta Universitaria Any 2010 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-9984-084-0 Preu 18 Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte https://www.documentauniversitaria.cat/botiga.php?a=llistat&
Sumari
Pròleg
ELS ESTUDIS DANESIANS DE LA MASIA, REVISITATS
Per què reeditar els estudis de Josep Danés quasi cent anys després?
El context: el projecte (inacabat) de l’Estudi de la Masia
Les influències intel·lectuals i el mètode d’investigació
Les aportacions a la història arquitectònica de la masia
La masia: arquitectura popular o culta?
La masia des del punt de vista geogràfic
La masia segons la mirada pairalista
La masia en l’imaginari estètic i paisatgístic del noucentisme
L’impacte de l’obra
Bibliografia

MATERIALS
Criteris d’edició
Arquitectura popular. Secció septentrional de la comarca
d’Olot. Notes referents a les masies de les valls de Bianya, Castellar de la Muntanya i vall del Bac
Gènesi de l’estructura arquitectònica de la masia catalana
Can Masferrer d’Osormort
Els tipus de la masia d’estructura clàssica simple.
Intensitat i manera d’estar distribuïts pel país
Els tipus de masies amb galeries
Desigual repartiment de la masia per el país
De les espitlleres romàniques a les finestres-espitlleres gòtiques
Les finestres de pedra, decorades, en l’arquitectura de la masia catalana
Les finestres geminades romàniques
Balcons i galeries assecadors, de fusta
La llar de la masia catalana
El caràcter dels pagesos i com queda reflectit en laseva casa

  Monografies