Els capítols matrimonials, una font per a la història social

Autors Rosa ROS (ed)
Editorial Documenta Universitaria Any 2010 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-9984-000-0 Preu 18 Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte https://www.documentauniversitaria.cat/botiga.php?a=llistat&
Sumari
Presentació (Rosa Ros)
PRIMERA PART. LA FONT I LA SEVA REPRESENTATIVITAT
1. La contractació matrimonial en època medieval
1.1 Els capítols matrimonials a la Catalunya medieval (Lídia Donat, Xavier Marcó i Pere Ortí)
1.2 La firma d'espoli forçada (Rosa Lluch Bramon)

2. Els capítols en època moderna i contemporània
2.1 El procés final d’implantació dels capítols matrimonials (final de segle XVI-començament de segle XVII) (Pere Gifre Ribas)
2.2 Les clàusules dels capítols matrimonials (Llorenç Ferrer Alòs)
2.3 El declivi dels capítols matrimonials en el segle XX (Rosa Congost)
3. Alguns estudis de cas
3.1 Els canvis en el costum: Igualada en el segle XVIII (Julie Marfany)
3.2 Capítols vilatans, capítols rurals. Els capítols matrimonials de Sant Feliu de Guíxols i la Vall d’Aro (1780-1860) (Rosa Ros Massana)

SEGONA PART. ELS USOS PER A LA HISTÒRIA SOCIAL
4. Capítols matrimonials i història de la família (Llorenç Ferrer Alòs)
5. Els dots com a indicadors de les desigualtats socials i de la seva evolució en el temps (Rosa Congost)
6. Observacions entorn dels accessoris del dot en els capítols matrimonials dels segles XVII i XVIII. El consum de mobles i robes (Santiago de Llobet Masachs)
Apèndix. Una base de dades per a capítols matrimonials (Albert Serramontmany i Enric Saguer)
Bibliografia

  Monografies