Alpha 63: Fets i llegat

Autors BOTEY, Jaume
Editorial CEL'H Any 2010 Localització L'Hospitalet de Llobregat
ISBN/ISSN 978-84-922206-6-3 Preu 15 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte
Sumari
Introducció. 7

I.- CONTECT I ANTECEDENTS. 11
- Els seixantes i l'Hospitalet. 11
- Amics de la Música. 16
- Naixement d'Alpha 63. 21
- Centre Social de la Florida. 30

II.- VIDA ITINERANT I FETS. 33
1.- La curta estada als Amics de la Música, de març al juliol de 1963. 33
2.- Centre Catòlic, del juliol de 1963 al gener de 1964. 37
3.- Època a la sala d'actes del col·legi Tecla Sala, a partir del maig de 1964. 45
4.- Local al carrer de l'Església 40, de les franciscanes i col·legi de Fàtima. 52
- Commemoració del IV Centenari Shakespeare. 54
- Festival de la Cançó Catalana i "Els altres catalans". 55
- L'especial relació amb Ricard Salvat. 57
- Alpha 63, companyia de teatre. 61
-- "Homes i no" i les tres peces curtes. 61
-- Toulouse, febrer de 1962. 64
- Inauguració i obertura al públic del local del carrer de l'Església, 40. 67
- Festivals de Mim. 67
5.- Al Casino del Centre, del gener de 1967 al desembre de 1970. 70
- Conferències "La dona avui". 70
- Teatre. 72
-- "Volpone". 72
-- "Un prometatge" i "L'ós". 74
-- "La rosa i l'anell". 74
-- "Juli Cèsar". 75
-- "L'ences i la carn". 77
6.- El cine l'Alpha 63. Al tombant de la dècada dels 70. 80

III.- EL FINAL D'LPHA 63 I EL CASINO DE SANTA EULÀLIA. EL LLEGAT. 85
- Cine-clubs "Santa Eulàlia" i "Objetivo". 86
- Club de premsa i L'Estaca. 89
- Asociación Cultural Promotora de Iniciativas Culturales, ASPC. 91
- Escola d'Estudis Artístics. 92
- Patronat de Cultura i influència de la línia d'Alpha 63 en la política cultural de l'Hospitalet. 93

Valoració. 95

  Monografies