Pere Cavallé, ciutadania republicana

Autors FERRÉ TRILL, Xavier
Editorial Centre de Lectura de Reus Any 2009 Localització Reus
ISBN/ISSN 978-84-87873-79-9 Preu 25 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
Pròleg. 9

L'obra i el pensament de Pere Cavallé. 13

Introducció. 19

1.- Biografia. 27
Les idees. 45

2.- Orígens modernistes (1897-1906). 45
2.1.- Primeres intervencions. 51
2.1.1.- Aubada i Posta i Brossa. 64

3.- Foment i Pere Cavallé (1906-1908). 79
3.1.- Catalunya Ciutat. 80
3.2.- Una "nova solidaritat". 107
3.3.- Política municipal. 118
3.4.- De la crisi nacionalfederal a la plataforma d'unitat. 124
3.5.- Funció de referència. 129

II.- Les projeccions. 141

4.- Per un "Teatre Català". 141
4.1.- Francesc Curet: cultura i teatre. 152
4.2.- Obra (representada) inèdita. 155
4.2.1.- Obra representada i publicada. 162

5.- Presidència del Centre de Lectura (1915-1922). 181

6.- Arqueologia de la memòria. 193

7.- Conclusió. Ciutadania republicana. 205

8.- Annexos. 211

9.- Bibliografia. 249

  Monografies