De la UEC al Club Muntanyenc. 50 anys d'excursionisme a l'Ho

Autors Josep Ribas i Vinyals
Editorial CEL'H Any 2000 Localització L'Hospitalet
ISBN/ISSN 84-922206-2-7 Preu 14 Estat de publicació Exhaurit
Centre Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H Contacte CEL'H
Sumari
L'EXCURSIONISME, ELS ANTECEDENTS (dels inicis al Grop Saltadiç, l'excursionisme a Catalunya, el Grup Excursionista Saltadiç. 1918-1936)

1952-1966. LA UEC, DELEGACIÓ DE L'HOSPITALET-CENTRE

1. INICI DE L'ACTIVITAT DE LA UEC (marc polític i social advers, Constitució de la delegació de la UEC de l'Hospitalet-Centre, primeres activitats)
2. LES SECCIONS. EL SEU PROTAGONISME (les seccions, l'especialització de la diversitat, secció de Muntanya, marxes, iniciació a la muntanya, alta muntanya i escalada, espeologia primeres activitats)
3. LA UEC. ENTRE LA CONTINUÏTAT I LA INNOVACIÓ (dinàmica d'equilibri entre continuïtat i innovació, nou estatge social, noves activitats i noves crisis)

1966-1980. LA UEC COMPLEIX 20 ANYS

4. UNA NOVA ETAPA. ACTIVITATS DE MUNTANYA I SOCIALS (el nou marc social, impuls de totes les activitats de muntanya, una intensa i variada activitat social)
5. CELEBRACIÓ DELS 20 ANYS DE L'ENTITAT (l'entitat compleix 20 anys i enceta crisi, els temps han canviat)

1980-2002

6. SEPARACIÓ DE LA UEC I NOU NOM PER A L'ENTITAT (anys de canvis i nous posicionaments, nova denominació: El Club Muntanyenc l'Hospitalet)
7. EL CLUB MUNTANYENC EN L'ASSOCIACIONISME EXCURSIONISTA (consolidació d'un nou espai associatiu, temps d'expedicions, decenni amb fites més ambicioses, cap al cinquantenari)

2002. DES DEL CIM MIRANT A L'ESDEVENIDOR

8. A TALL DE CLOENDA (algunes reflexions a propòsit dels 50 anys de l'entitat, secció infantil i juvenil, feminització del CMH, una assignatura pendent; el CMH, una associació de voluntariat).

ANNEX 1. MARXES DE REGULARITAT PER MUNTANYA
ANNEX 2.CAMPAMENTS SOCIALS, CAMPAMENTS D'ESTIU D'ALTA MUNTANYA
ANNEX 3. RELACIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA UEC-CMH DEL 1952 AL 2002
BIBLIOGRAFIA
RELACIÓ D'ARXIUS, BIBLIOTEQUES I CENTRES CONSULTATS
FONTS
Revistes i Butlletins
Fonts Orals
RELACIÓ DE QUADRES
ÍNDEX D'ABREVIATURES I CRÈDITS FOTOGRÀFICS
ÍNDEX ONOMÀSTIC  Monografies