Una ciutat catalana en època de crisi: Lleida, 1358-1500

Autors ARGILÉS, CATERINA
Editorial IE Ilerdencs Any 2010 Localització Lleida
ISBN/ISSN 978-84-96908-52-9 Preu 24 € Estat de publicació Disponible
Centre Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs Contacte
Sumari
Pròleg. 11

Introducció. 15

I.- L'ADMINISTRACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEU VELLA. 19
- L'obra de la Seu: gerència administrativa i ecnòmica de la construcció de la catedral. 21
- Els llibres d'obra. 24
- La validesa de la font documental. 27

II.- L'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL: DISTRIBUCIÓ DE LA FEINA, JERARQUIA I ESTRUCTURACIÓ D'OFICIS
- La construcció de la Seu Vella. 33
- L'organització jeràrquica. 38
- Els mestres d'obra. 41
- Els piquers. 89
- Els fusters. 100
- Els ferreres i els serrallers. 101
- Els guixaires. 102
- Els pintors. 102
- Els vidrieres. 107
- Els mestres de fer senys. 114
- Els subordinats dels mestres. 119
- Els obrers no especialitzats. 125
- La compareixença dels treballadors a l'obra. 128
- La procedència dels menestrals. 143

III.- ELS SALARIS. 147
- L'estudi dels salaris medievals. L'estat de la qüestió. 149
- La metodologia utilitzada. 155
- La tipologia dels salaris. 156
- Els salaris dels menestrals. 160
- Reflexions sobr l'evolució dels salaris dels menestrals. 172

IV.- LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA. 177
- La producció de les pabordies. 179
- La composició geogràfica de les pabordies. 181
- La producció de cereal. 185
- La producció de forment a les pabordies. 188
- La producció d'ordi a les pabordies. 198
- La producció de civada a les pabordies. 204
- La producció de verema a les pabordies. 211
- La producció de vi a les pabordies. 214
- Carnalatges i minúcies de les pabordies. 216
- Reflexions sobre la producció agrícola a les pabordies. 225

V.- ELS PREUS. 229
- L'estudi dels preus medievals. L'estat de la qüestió. 231
- La metodologia utilitzada. 237
- Els clients del graner, del celler i de la botiga de l'obra. 237
- El preu del forment. 267
- El preu de l'ordi i de la civada. 279
- El moviment cíclic del preu dels cereals. 281
- El preu del vi. 285
- El preu dels productes no agrícoles. 287

VI.- REFLEXIONS FINALS. 297

ANNEXOS. 315
- Salaris. 317
- Preus. 322

AGRAÏMENTS. 339

  Monografies