Un desig polític i uns delictes populars. L'Audiència Criminal de Reus 1883-1892

Autors DÍAZ FOZ, Alberto
Editorial Edicions del Centre de Lectura de Reus Any 2010 Localització Reus
ISBN/ISSN 978-84-87873-80-5 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre de Lectura de Reus Contacte
Sumari
Justificació. 9
Primera part. Del desig a la frustració. 11
El Reus de l'Audiència. 11
La nova justícia: legislació, diners i tribunals. 13
A Madrid, tots a una. 15
Els arguments: la memòria de Bernat Torroja. 17
Bones notícies. 26
El gran dia, una rebuda com cal. 28
El preu de l'agraïment. 31
La tranquil·litat intranquil·la (1883-1889). 32
Tot segueix igual (1890). 38
La Llei de Pressupostos 1891-1892, el punt final. 44
La unió fa la força. 49
El debat parlamentari. El discurs de J.G. Fiori. 51
L'últim viatge. 55
El decret de dissolució i el retorn dels béns. 56
La qüestió de la presó. 61
Segona part. Els delictes del poble. 65
La tipologia dels delictes. Balanç de nou anys. 65
Els delictes més comuns: contra la propietat, les persones i l'ordre públic. 65
Els altres delictes: de tot però no gaires. 67
Els tristos protagonistes de l'Audiència. 69
Reus i els seus pecats. 71
Els furts, les estafes i els danys materials. 74
La violència a Reus. 90
La mort com a final. 90
Les lesions, motius per a tots els gustos. 95
Els danys. 106
Contra l'autoritat. 108.
Els altres delictes: injúries, joc i salut pública. 111
D'allò vist. 117
Documents annexos i taula d'acusats (delictes i condemnes). 121
Relació d'acusats, delictes i condemnes. 147
Bibliografia. 159
Descarrega sumari

  Monografies