La prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d'excavacions arqueològiques

Autors AADD
Editorial CIPAG Any 2009 Localització Begues
ISBN/ISSN 84-85247-65-5 Preu 10 € Estat de publicació Disponible
Centre CIPAG (Col·lectiu per la investigació de la prehistòria i l'arqueologia del Garraf-Ordal) Contacte
Sumari
PRESENTACIONS. 7

LA PREHISTÒRIA DE GARRAF. 13
- L'entorn actual del Massís. 15
- Els jaciments del Garraf prehistòric. 24
- Els primers habitants. 26
- Caçadors i recol•lectors del Plistocè. 28
- Caçadors i recol•lectors de l'Holocè. 35
- Agricultors i ramaders. 38
- Agricultors, ramaders i miners. 47
- Arriben els metalls. 47
- La fi de la Prehistòria. 50

CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ. 55

BIBLIOGRAFIA. 121

  Monografies