La Guerra del Francès al Cantó de Besalú

Autors MARCHENA DOMÍNGUEZ, José (et al.)
Editorial Amics de Besalú Any 2010 Localització Besalú
ISBN/ISSN 978-84-89841-76-5 Preu Estat de publicació Disponible
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
PRÒLEG. José Marchena Domínguez

1.- Cádiz (1808-1812): Guerra, sitio y constitución. 17

2.- Cádiz, testigo y cabecera de la guerra. 18

3.- Cádiz, ciudad sitiada; Cádiz, "Ciudad España". 22

4.- Cádiz, Faro de la modernización política. 25

5.- Conclusiones. 26


LA GUERRA DEL FRANCÈS AL CANTÓ DE BESALÚ. Joan López Carrera

1.- Antecedents. 31
1.1.- La Guerra Gran. 31
1.2.- La Guerra contra Anglaterra. 32
1.3.- El Tractat de Fontainebleu. 33

2.- La Guerra del Francès. 33

3.- La Guerra del Francès a Besalú. 36
3.1.- Any 1808: Trasbalsament i preparació per a la guerra. 36
3.2.- Any 1809: Ocupació de Besalú. 43
3.3.- Les comunicacions. 49
3.4.- Any 1810: un any molt difícil. 51
3.5.- Anys 1811-1814: cap a una estabilitat del conflicte. 62
3.5.1.- Desenvolupament de la campanya militar. 62
3.5.2.- La divisió territorial de Catalunya feta pels francesos. 64
3.5.3.- La vida a Besalú. 66
a) Disminució de la tensió. 66
b) Un afusellament sorprenent. 67
c) Cap el control administratiu. 67
d) El conflicte militar a Besalú i entorns. 70
e) Els darrers dies. 78
3.6.- A la recerca de la normalitat. 79
3.6.1.- Eleccions municipals. 79
3.6.2.- Recuperació de la Veracreu. 80
3.6.3.- Continuïtat

JOSEP PUJOL, ÀLIES BOQUICA. UN AFRANCESAT FILL DE BESALÚ. Josep Riu Roura. Joan López Carrera

1.- Els afrancesats. 81
1.1.- Els afrancesats convençuts. 81
1.2.- Els afrancesats forçats. 83
1.3.- Els oportunistes. 84

2.- Josep Pujol i Barraca, àlies Boquica. 85
2.1.- Mite i realitat. 85
2.2.- La cronologia familiar. 86
2.3.- Les propietats d'en Pau Pujol, pare d'en Boquica. 87
2.4.- Naixement i bateig. 88
2.5.- Els capítols matrimonials. 88
2.6.- Casament. 90
2.7.- Congregant dels Dolots. 90

3.- Josep Pujol, francmasó. 90

4.- Josep Pujol, bandoler. 92
3.1.- Una qüestió terminològica prèvia. 92
4.2.- Relació de fets violents d'en Boquica i els seus homes. 1000
4.3.- La crueltat dels combatents. 102

5.- Josep Pujol, militar. 103
5.1.- Relació d'accions militars en les quals varen participar en Boquica i els seus homes. 103
5.2.- La batalla de Banyoles-Miànigues. 106
5.3.- L'afer Massanas. 108
5.4.- La guerra a l'altre costat de la frontera. 110
5.5.- La proclama de Narcís Gay. 112

6.- Josep Pujol a Besalú. 113
6.1.- El cas d'en Pere Ambrós. 114
6.2.- L'enterrament d'en Pere Barraca. 115

7.- Els darrers dies. 117

8.- Dos finals coincidents en el temps: Napoleó i Boquica. 121

ELS PATRIOTES DE BESALÚ DURANT LA GUERRA DEL FRANCÈS. Albert Planas Serra

1.- Els patriotes al cantó de Besalú durant la Guerra del Francès. 123

2.- Catecismo español. 124

3.- Els francesos marxen de Besalú. 135

DESTRUCCIÓ I RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BESALUNENC (18081-1817). Miquel Àngel Fumanal Pagès

1.- Consideracions generals. Els arxius. 137

2.- Guerra, francesos, patrimoni. 139

3.- La destrucció del patrimoni civil i militar. 143
3.1.- Les muralles. 143
3.2.- Les cases. 145

4.- Destrucció i saqueig del patrimoni eclesiàstic. 148
4.1.- Els conjunts monàstics. 148
4.2.- Relíquies i objectes preciosos. 150

  Monografies