L'evolució del paisatge forestal a les comarques gironines a la segona meitat del segle XX

Autors Josep Gordi Serrat
Editorial Documenta Universitaria / Associació d'H Any 2009 Localització Girona
ISBN/ISSN 978-84-92707-20-1 Preu 21 € Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte info@documentauniversitaria.com
Sumari
Aquesta monografia té com a objectiu establir i caracteritzar les principals etapes de l’evolució del paisatge forestal de les comarques gironines entre 1950 i l’any 2000. Per a fer-ho s'utilitzen fonts d'informació diverses, tant de caràcter quantitatiu com qualitatiu (estadístiques, cartografia, fotografies històriques i actuals, textos literaris, entrevistes...), juntament amb un nombre considerable d'elements gràfics, fotogràfics i cartogràfics, no només com a il•lustracions sinó com a elements argumentals. La pretensió és oferir una visió holística de l’evolució i la percepció del paisatge forestal, posant èmfasi en l'impacte de les activitats econòmiques i dels incendis, per plantejar potencials escenaris paisatgístics de futur.
Descarrega sumari

  Monografies