Revistes

Dintre de l'activitat editorial dels centres d'estudis, la publicació de revistes, amb una temàtica i periodicitat tan heterogènia com els mateixos centres, hi té un paper molt destacat. Aquestes revistes tenen la voluntat de donar a conèixer la recerca que es du a terme des dels centres d'estudis locals i comarcals dels territoris de parla catalana, ja sigui des de l'àmbit acadèmic, en el cas de les revistes científiques, com amb l'objectiu d'arribar a un públic més general, en el cas de les revistes divulgatives.

Actualment els centres d'estudis editen prop d'un centenar de títols de revistes, la majoria de les quals trobareu en el cercador d'aquesta pàgina. Durant els darrers anys no només ha augmentat considerablement el número de capçaleres de revistes, sinó que també moltes han donat el salt a l'àmbit digital publicant els continguts en línia a través del repositori RACO i, en el cas de les revistes científiques, han millorat els criteris de qualitat editorial per tal d'accedir a registres d'impacte com CARHUS+.

Us animem, doncs, a donar un cop d'ull a les revistes de centres d'estudis que trobareu en aquest cercador.


Cerca de revistes