Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 75-78 Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1992
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
PAPELL I TARDIU, Joan: "Del Ripoll al Gaià: naixement, formació i consolidació del patrimoni santescreuenc a la Catalunya Nova (1150-1233), p. 9-29.
COMPANYS I FARRERONS, Isabel i VIRGILI I GASOL, M.Joana: "La ceràmica d'encàrrec del monestir de Santes Creus (èpoques medieval i moderna)", p. 31-64.
ALCOY, Rosa: "Pere Serra, Guerau Gener i Lluís Borrassà a l'entorn del gran retaule gòtic de Santes Creus", p. 65-107.
MATA DE LA CRUZ, Sofia: "La taula de la Mare de Déu del Roser, procedent de Santes Creus, del Museu Diocesà de Tarragona", p. 109-118.

  Revistes