Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1994
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
COMPANYS I FARRERONS, Isabel: "Col·lecció de documents del monestir de Santes Creus conservats a l'Arxiu Històric de Tarragona (1380- 2a. meitat del s. XVIII)", p. 17-174.
COMPANYS I FARRERONS, Isabel i VIRGILI I GASSOL, M. Joana: "L'abat cinccentista Jeroni Contijoc: nous aspectes biogràfics i artístics", p. 175-255.
ROVIRA I GÓMEZ, Salvador-J.:" Referències familiars de fra Antoni Folc i Sabater, abat de Santes Creus", p. 257-263.

  Revistes