Quaderns de la Selva

Núm. 19 Títol del núm.
Editorial Localització Any 2007
Periodicitat anual ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Sumari
ESTUDIS

MALLORQUÍ GARCIA, Elvis. Una qüestió de toponímia: el domini senyorial del clergue Guillem Gaufred a Riudellots de la Selva l'any 1265, p. 7-59.

MOLI FRIGOLA, Montserrat. Dones fortes de la Selva i Osona en la Revolta Catalana de 1640, p. 61-85.

GRAU, J.M.; R. GRAU. La Guerra dels Nou Anys a la vegueria de Girona a través del testimoni de la Milícia Urbana de Reus (1693-1695), 87-110.

VILÀ GALÍ, Agustí. El traginer Salvador Austrich Burcet, p. 111-127.


NOTES I APORTACIONS

AGUIRRE MARTÍN, Alberto. Notes sobre troballes de terra sigil·lata sud-gàl·lica al jaciment de Ses Alzines, p. 131-148.

TEIXIDOR i PALAU, Ricard. El mas Horta del Molí (1207-2007). Vuit segles d'història d'un mas de Brunyola, p. 149-161.

FIGUERAS, N.; P. VILA; A. M. CORREDOR. Uns frares d'Hostalric a les Cent Nouvelles nouvelles (s. XV). Història d'un delme cobrat, p. 163-188.


RESSENYES I BIBLIOGRAFIA COMARCAL

INFORMACIONS DEL CENTRE

  Revistes