Del Penedès

Núm. 14 Títol del núm.
Editorial Institut d'Estudis Penedesencs Localització Vilafranca del Penedès Any 2007
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1698/3122
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Penedesencs Contacte Institut d'Estudis Penedesencs
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/DelPenedes
Sumari
PORTALADA

Cap d'arengada, cua de rap. 5

Comunicat de l'Institut d'Estudis Penedesencs, impulsor del projecte "Tots els noms (El Penedès, 1931-1978)" davant la discussió del projecte de Llei per a la Memòria Històrica per part del Congrés dels Diputats. 7


COL·LABORACIONS

SOLÉ BORDES, Joan. Joan Tarrada Massanell, notes d'un record. 11

LLANTET, Josep Maria. La II Exposició d'Art del Penedès, vuitanta anys després. 17


MISCEL·LÀNIA PENEDESENCA

NADAL, Jordi; ORRI, Eva; ESTRADA, Alícia. Estudi de les restes faunístiques procedents del jaciment de Santa Digna - el Pla de la Girada (Vilafranca del Penedès). 27

NADAL LORENZO, Jordi; ESTRADA MARTÍN, Alícia. Les estratègies de caça durant l'epipaleolític a l'Alt Penedès. 35

BOFARULL TERRADES, Manuel. La "Hermandad de San José" d'Albinyana. 43

ARROYO JULIVERT, Salvador. Medicina popular: remeis i oracions a la llibreta del Pau Ravell (1896-1906). 55


PÀGINA WEB

ARROYO JULIVERT, Salvador. El ball parlat de Sant Bartomeu d'Albinyana. 75

ARROYO JULIVERT, Salvador. Els vitralls de l'església del Vendrell. 76


SECCIONS

GRUP D'ESTUDIS TOPONÍMICS. Inventari de toponímia penedesenca. 77

ÍNDEX TOPONÍMIC DEL PENEDÈS. 25 sortides a peu pel Penedès. 78

SECCIÓ D'HISTÒRIA. Projecte de recerca i divulgació històrica "Tots els noms (El Penedès, 1931-1978)". Activitat desenvolupada l'any 2006. 79


VÀRIA

LACRUZ BADIA, Daniel. Dues fotografies del reliquiari de Sant Ramon i Sant Jocund de Vilafranca del Penedès. 83

LLANTET, Josep Maria. El document fotogràfic, dialèctica o testimoniatge. 86

AYMAMÍ DOMINGO, Gener. El riu subterrani de la Falconera (Garraf). 89


LLIBRES. 95


FONS BIBLIOGRÀFIC. 103

  Revistes