Assemblees d'estudis

Núm. 7 Títol del núm.
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Localització Besalú Any 1991
Periodicitat Anual ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
Cartells assemblees anteriors. I

MUT REMOLÀ, E. Costums provençals. 3

DE GREGORI, J. M. Noticia biográfica compositiva de Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884). 29

DE RIBOT I DE BATLLE, J. M. Comunicació sobre l'església de Sant Tomàs de Fluvià, amb notícia del descobriment de les seves pintures romàniques i posterior restauració d'aquestes. 43

COSTA PARETAS, M. M. Nots sobre el vescomtat d'Illa (segle XIV). 51

BOLÒS, J. Hàbitat i societat a la parròquia de Sant Esteve d'en Bas a l'Edat Mitjana. Represenació cartogràfica. 65

CAMDORAS, B. L'església de Sant Llorenç de Cerdans. 81

PARÈS JORDANA, S. Instruments musicals a la portada de Ripoll. 85

GODORI MORAGAS, J. Els indoeuropeus i les nostres comarques. 101

TIRAGE, P. Les formes septentrionals a la sobrenominació nord-catalana. 105

SAQUER, J. Aventures d'un arqueòleg francès a Besalú l'any 1818. 121

RIGAU RIGAU, A. M. Assaig de croada, a Santa Maria de Besalú. 127

OLIVE, J. L. L'étrange affaire de Llorens Carmell sorcier de Besalu et chausser de sorcières en Rouissillon au début du XVIIe. siècle. 135

GELPÍ VINTRÓ, L.; ADROER TASIS, M. Pavimentació del Prat de Sant Pere. 159

ROQUE, L. Toponímia del vilatge de Sant Llorenç de Serdans, de Cerdans, de Cerdà, de Serdas. 169

DEL POZO FERRER, M. Algunos datos sobre la familia Trany. 213

PAGÈS PONS, Mn. J. Aportacions a la pagesia de Sant Iscle de Colltort a la Baixa Edat Mitjana. 213

MURLÀ GIRALT, J. L'església de Sant Aniol d'Aguges en el decurs del temps. 307

  Revistes