Assemblees d'estudis

Núm. 7 Títol del núm.
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Localització Besalú Any 1991
Periodicitat Anual ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
Crònica de l'Assemblea. I

CAPDEVILA, J. M. Joan Pere Fontanella, notari de Besalú. 1

VILA, J. Documents per a la història del teatre català al Rosselló. 7

DE BALLE, E. Notes sobre l'agricultura de la comarca d'Olot en el segle XVII. 57

SANZ SÁNCHEZ, E. Topografía i toponimia en la descripción que, en 1531, hizo el notario de Besalú, Arjeles Fexas, de la Rodalia Estreta de Besalú. 87

ESCUDERO, Jean-Paul. El català a Reiners al segle XX. 101

VALLS, J. L. Antropologia del portal religiós a l'època romànica a la Catalunya Nord. 107

NOGUERA MASSA, A. L'orant en la iconografia romànica. 117

PÈLACHS ROJALS, J. Santa Maria de Besalú. Aproximació històrica. 133

COSTA, J. J. Entorn d'alguns patrònims de Sant Llorenç de Cerdans, a la primera meitat del segle XIX. 151

PUIG REIXACH, M. La configuració urbana d'Olot al segle XVIIII: el Firal i el carrer de la Putoia (1723-1743). 165

CLARA, J. La colònica espanyola i catalana al departament del Pirineus Orientals (1952). 195

DEL POZO DE SENILLOSA, A. Pedro IV y las murallas de Besalú. 205

GUITER, E. Vallespir. 225

VALLS, M. Espardenyes i espardenyers a la literatura catalana del Vallespir. 231

SALA CANADELL, R. La catalanitat a Sant Llorenç de Cerdans. 241

ESTEVE CASELLAS, L.; SAGRERA, J. La necròpolis del Prat de Sant Pere de Besalú. 245

RIFÀ LLIMONA, M. Els Milany. Tres cavallers del segle XIV. 255

AMAT CORTÉS, J. Los edificios históricos privados del condado de Besalú y su normativa legal a través de los tiempos. 261

  Revistes