Assemblees d'estudis

Núm. 4 Títol del núm.
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Localització Besalú Any 1980
Periodicitat Anual ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
PASCUAL, J. Pvre. Relacions entre el monestir i la parròquia de Camprodon. 5

SALA CANADELL, R. Les possessions del Monestir de Camprodon segons la butlla del Papa Benet VIII, de l'any 1017. 11

BIRBA PERRAMON, L. La parròquia de Santa Maria de Camprodon. 31

BATLLE PRATS, L. El monestir de Camprodon i la desamortització de 1820. 35

GUITER, E. Camprodon - Campredon - Camp Rodó. 41

AMAT CORTÉS, J. Algunos aspectos del derecho en la comarca de Camprodon:: l'Empriu. 43

DE SOLÀ-MORALES, J. M. Guillem Oliver, secretari de Pere el Cerimoniós, oriünd de Camprodon. 49

FERRER GIRONÈS, F. Camprodon, a finals del set-cents. 59

CLARA, J. Immigració francesa a la rodalia de Camprodon el 1856. 71

DE GARGANTA, J. M., OP. Jeroni Coch, exclausrat dominicà missioner a Mossul (resum previ). 79

TORALLAS I ROUS, R. M. Toponímia de la vall de Camprodon. 85

GRAU MONTSERRAT, M. Aportacions documentals sobre la comunitat jueva a Camprodon (segles XIII-XV). 111

GARCÍA-NIETO FOSSAS, A. Historia postal de Catalunya (breves datos sobre Camprodon). 147

DE SOLÀ-MORALES, J.M. L'arquitecte Soriano i la capella dels Dolors de Camprodon. 151

TORRAS I RIBÉ, J. M. El conflicte sobre la capitalitat de els demarcacions corregimentals de l'antic comtat de Besalú durant el segle XVIII. 165


  Revistes