Mestall

Núm. 19 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2006
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
Novetats al web.
II cuita de forns de rajoler de les Gavarres.
Raquel Lacuesta:"La importància de la inclusió de les masies en els inventaris i catàlegs municipals de protecció del patrimoni arquitectònic".
Les barraques de pedra seca de la Garriga i el poble de Lladó.
Josep Fontana: "La tasca d’Antoni Saumell"
Llibres. E. Saguer, Treball agrari i reproducció econòmica. El Baix Empordà, 1850-1880. R. Lluch, Els remences. La senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV. J. Guitart (coord.) Història agrària dels Països Catalans, vol. 1

  Revistes