Assemblees d'estudis

Núm. 1 Títol del núm.
Editorial Amics de Besalú i el seu Comtat Localització Besalú Any 1968
Periodicitat Anual ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Exhaurit
Centre Amics de Besalú i el seu Comtat Contacte
Sumari
Crònica de l'Assemblea. I

Exposició bibliogràfica i documental. VII

Comissió organitzadora. IX

JUNYENT, E. Algunes remarques entorn de l'església de Santa Maria de Besalú. 13

SOBREQUÉS I VIDAL, S. Algunes precisions sobre la història dels antics comtes de Besalú. 21

GRAU MONTSERRAT, M. Metges jueus a Besalú (s. XIV). 29

SZABOLCS DE VAJAY. L'aspect politique des trois mariages de Raymond Bérenger le Grand. 35

BATLLE PRATS, L. La reducción de pesas y medidas de 1585 en relación con Olot y Camprodon. 75

ARAGÓ, A. M.; COSTA, M. M. Fonts per a la demarcació territorial de les vegueries de Besalú i Camprodon (segles XIII-XIV). 81

LLOSAS SERRAT-CALVÓ, M. Besalú al setge d'Almenara. 91

MADURELL MARIMON, J. M. L'abat de Banyoles i els seus molins. 99

OLIVERES DE PICÓ, E. Relacions entre els comtes de Besalú i del Rosselló, del segle XIV al Tractat dels Pirineus. 101

CAULA VEGAS, F. Assaig geogràfic - històric. 105

SOBREQUÉS CALLICÓ, J. La marca de Besalú en la crisi político-social del segle XV (1462-1472). 109

SALA GIRALT, C. Olot, capital de la muntanya. 123

FONT GRATACÓS, L. El escudo de la villa condal de Besalú y la preciosa reliquia de la Veracruz. 139

MARQUÈS DE VALLGORNERA. Breve descripción del archivo de la Casa de Vallgornera. 149

SOLÀ-MORALES, J. M. Llinatges besaluencs dels segles XIV i XV. 169

COLOMER I PRESAS, J. M. Del Cabrerès a Igualada, passant per Besalú. 227

ANDRÉS, N. La llegenda de Bernat Tallaferro. 231

BROÉNS, M. Los datos toponomásticos. 233

GUITER, E. Toponímia comparada del Besalú i del Vallespir. 247

MOLAR, N. del. La paraula ECLESIA i els sinònims durant els segles IX-XI al comtat de Besalú. 251

MARQUÉS CASANOVAS, J. Antiguas vías de comunicación en Besalú. 261

PERICOT, L. Notas paleolíticas. 279

NOGUERA MASSA, A. La Majestat d'en Bas. 283

COROMINES, J. M.; SALA ARAGÓ, S. L'aqüeducte de Besalú. 291

CENTRE EXCURSIONISTA EMPORDANÈS. Estudi de la mina de Can Trompa. 305

CANER ESTRANY, P. Breu resum de geografia de Molló. 309

SANZ SÁNCHEZ, E. Los yesos en las comarcas de Banyoles y Besalú. 319

  Revistes