Estudis Baleàrics

Núm. 82/83 Títol del núm. MCMVI-MMVI. Primer Congrés Internacional de la Llengua Catal
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2006
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
FIOL I AMENGUAL, Francesc. Presentació. 5

JANER MANILA, Gabriel. Presentació. 7

PEREA, Maria Pilar. Introducció. 9

AGUILÓ, Cosme. Artuxt/Altruxt, un lloc elevat i no uns horts. 13

ALOMAR CANYELLES, Antoni Ignasi. El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana a la premsa mallorquina. 19

BADIA I MARGARIT, Antoni M. Lectura comentada de la comunicació de Bernhard Schädel al Congrés de la Llengua. 45

BASTARDAS i RUFAT, Maria Reina; SCHMID, Beatrice. "La Nostra Reyna i la Nostra Mare": la llengua catalana en els discursos inaugurals del Primer Congrés. 67

BRUGUERA, Jordi. La formació de mots des del Congrés de 1906. 79

CANTALLOPS PERELLÓ, Elisabet. La llengua a la "Lletra de Convit". 85

CARIA, Rafael. L'Alguer al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana: Joan Palomba i Antoni Ciuffo. 93

CASANOVA, Emili. L'aportació a la llengua de Francesc Carreres Lianya (1882-1919), participant en el Primer Congrés de la Llengua Catalana de 1906. 111

COLÓN DOMÈNECH, Germà. Mallorquí "escarada" i "estallar". A propòsit del diatopisme "escar" versus "estall". 129

FERRANDO FRANCÉS, Antoni. El valencià i els valencians al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906). 137

GIMENO BETÍ, Lluís. L'aportació lingüística de mossèn Joaquim Garcia Girona al registre literari de la llengua catalana. 155

JANER MANILA, Gabriel. Fantasia grotesca i carnavalització del llenguatge a les "Rondalles Mallorquines" d'en Jordi des Racó. 175

JULIÀ-MUNNÉ, Joan. Les contribucions lingüístiques al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana: planificació de corpus versus planificació d'estatus. 183

LÓPEZ CASASNOVAS, Joan F. Una comunicació menorquina al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906): "Poesia popular menorquina", de Cosme Parpal i Marquès. 207

MARCH NOGUERA, Joan. Els impulsors de la creació del llenguatge científic català modern i el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 227

MARÍ, Isidor. La comunicació de Vicent Serra al Congrés de 1906 com a represa de la prosa catalana culta a Eivissa. 247

MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs. El Congrés de 1906, els clàssics i l'edició de textos catalans antics. 253

MORET, Hèctor; QUINTANA, Artur. L'Aragó catalanòfon entre el Primer Congrés (1906) i el Segon (1986). 269

PEREA, Maria Pilar. La preparació del Primer Congrés a la llum de les cartes de Josep Pijoan. 279

PERELLÓ FEMENIA, Maria Antònia. L'aportació de Joan Alcover al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 309

PÒRTULAS, Jaume. Els congressistes viatgen a Grècia. 321

REAL, Neus. Dones al Primer Congrés Internacional de la Llengua CAtalana? Notes a partir del setmanari "Or y Grana". 335

ROSSELLÓ BOVER, Pere. Gabriel Alomar i el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906. 347

SEGARRA, Mila. Sobre el nom i la unitat de la llengua i sobre la uniformitat del català escrit, a propòsit del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 357

SISTAC, Ramon. La percepció sociolingüística de la Franja a partir del Primer Congrés. 369

VENY, Joan. La participació dels Balears en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. 383

Àlbum fotogràfic. 395

  Revistes