Quaderns de la Selva

Núm. 17 Títol del núm. Jornada d'estudi Anton Busquets i Punset, I
Editorial Localització Any 2005
Periodicitat anual ISBN/ISSN
Preu 14 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Selvatans Contacte
Sumari
JORNADA D'ESTUDI ANTON BUSQUETS I PUNSET (1876-1934), I (Sant Hilari Sacalm, 23 d'abril - 14 de maig de 2005)

RUAIX, Josep. Dos llibres d'A. Busquets i Punset reeditats. Llur valor etnogràfic, literari i lingüístic. 9

HERNÁNDEZ, Carles. Anton Busquets, mestre i activista a l'Hospitalet de Llobregat. 19

ROVIRÓ, Xavier. Anton Busquets i Punset: folklorista? 27

CARRERA, Anton. Anton Busquets i Punset i els Jocs Florals. 41


ESTUDIS

MARQUÈS, Josep M. El monestir d'Amer: persones i institucions. 53

MALLORQUÍ, Elvis. El Sobirà de Santa Creu d'Horta (Osor): del mas medieval a la masia moderna. 81

ALVARADO, Joaquim. La defensa dels interessos surers des de Cassà de la Selva. Marçal de Trincheria i de Bolós (1838-1898). 105

GRAU, Josep M. T.; PUIG, Roser. Migració gironina a la ciutat de Reus (1820-1930). 127

SOLDEVILA, Lorenç. Verdaguer i el Montseny. 147


NOTES I APORTACIONS

VILÀ, Agustí M. Moviment del Port de Lloret. 159

AGUIRRE, Alberto. Monedes de l'antiguitat i alt medievals localitzades a Tossa. 171


FONS DOCUMENTALS

LLACH, Emma; PUIG, Neus. L'arxiu del Vescomtat de Cabrera i Bas, Comtat d'Osona i de Mòdica. 189


RESSENYES I BIBLIOGRAFIA COMARCAL. 207

INFORMACIONS DEL CENTRE. 221

  Revistes