Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 035 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2008
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Notícies de l'entitat. 4

SUBIÑÀ I COLL, Enric. Bernat de Riudemeia, el cavaller i l'escola (1932-2008). 7

LLADÓ, Francesc. Crònica del IV Recercat. 10

LLADÓ, Julià. L'altre aspecte del IV Recercat. Perpinyà 2008- 13

Lectures d'estiu. 14

GRUP DE FOTOGRAFIA ARGENTONA. Espai de fotografia. 15

LLADÓ, Julià. Notícies de la CCEPC i de l'Institut Ramon Muntaner. 19

VILLA, Cristina. Exposició de llibres de cuina. 21

CASTILLO, Maria Josep. Llibres a raig. 24

VILLÀ, Francesc. Argentona a la primera època de "El Maresme" a l'any 1970 (IV). 26

AIGUA CLARA. La cara i la creu. 28

ROQUÉ MARGENAT, Josep M. Els Monserdà Vidal, familiars de Pelegrí Clavé? 30

  Revistes