Lo Senienc. Memòria, natura i llengua

Núm. 03 Títol del núm.
Editorial Centre d'Estudis Seniencs Localització La Sénia (Terres de l'Ebre) Any 2006
Periodicitat bianual ISBN/ISSN 1888-2870
Preu 8 € Estat de publicació
Centre Centre d'Estudis Seniencs Contacte Centre d'Estudis Seniencs
Sumari
Editorial. 4

RACÓ DE LA MEMÒRIA

GARCIA LLEIXÀ, Eva. La Mare de Déu de Pallerols, una verge trobada. 6

VIDAL FRANQUET, Jacobo. L'encàrrec de la custòdia de la Sénia en el context de l'argenteria quatrecentista del bisbat de Tortosa. 13

MUÑOZ i SEBASTIÀ, Joan-Hilari. L'aprofitament de la fusta dels Ports a l'època moderna: un exemple a la Vallcanera de finals del segle XVI. 18

ALMUNI BALADA, Victòria. El riu de la Sénia, factor de desenvolupament industrial. 22

MICHAVILA VIDAL, Antonio. Guardia Taller de Mobles, S.A. 37


EL MÓN DE LA PARAULA

TENA SUBIRATS, Marta. Coneixement del català a la Sénia. 43


ESPAI DE NAUTRA

REVERTÉ QUEROL, Víctor; JIMÉNEZ MESTRE, Natàlia. Curiositats d'algunes plantes del terme de la Sénia. 54


RECERCA JOVE

BARRIONUEVO SARMIENTO, Bruno. La carta de poblament de la Sénia. 59

BELLAUBÍ PALLARÈS, Ingrid. El camp d'aviació de la Sénia. Records dels anys de la guerra (1937-1939). 69

DAUDÉN i ZAMORA, Àlex. Vida quotidiana i festes tradicionals a la Sénia (1940-1960). 75

FERRÉ ALMUNI, Núria. Dels fogons a la fàbrica. La dona obrera a la Sénia en temps del franquisme (1939-1970). 88

IRANZO ORTÍ, Ignasi. Les antigues escoles de la Tinença de Benifassà. Testimonis de l'ensenyament a l'època franquista. 96

MESEGUER PERDIGUÉS, Verònica. La Sénia: els carrers i els seus noms. 104

  Revistes