Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 24 Títol del núm. Dossier: Poesia a Argentona, ara
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2005
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. El patrimoni argentoní. 3

Notícies de l'entitat. Safareig. 5

DOMÈNECH, Ricard. El nou pavelló poliesportiu municipal. 5

SOLDEVILA i BALART, Llorenç. Lina Casanovas, la ingenuïtat feta poema. 7

JOVER, Lluís. La tradició poètica a Argentona (II). 11

A doll. 13

VILLA, Cristina. Joan Nogueras i Josep Diví: paisatgisme d'Argentona. 15

SUBINYÀ, Enric. Carrer Sant Sebastià de Dalt. 17

SOLÀ MONTSERRAT, Manuel. El Grup de Muntanya d'Argentona. 22

CALSAPEU, Joan. Miguel de Cervantes era català. 24

CASTILLO, Maria Josep. El catàleg de l'exposició "Ramon Marti Alsina a Argentona". 26

  Revistes