Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 23 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2005
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. 3

Notícies de l'entitat. 4

LLADÓ i PASCUAL, Josep. L'altra Carme Famadas. 5

LLADÓ, Francesc. Caça. 9

LLADÓ i Pascual. Mn. Santiago Casanova i Giner. Revifant la memòria històrica. 13

PASCUAL, Pere. Ramon Martí Alsina a Argentona: art amb majúscules. 15

VILLA, Cristina. Crònica d'una exposició. 17

NAVARRO, Ma. Lluïsa; LLADÓ, Ma. Carme; LLADÓ, Josep. Accidentada visita a Alcobaça, bressol del càntir d'enguany. 21

Fe d'errades. 22

AIGUA CLARA. La cara i la creu. 23

CASTILLO, Maria Josep. Va d'esports. 25

  Revistes