Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 22 Títol del núm. Dossier: Art cívic i religiós als carrers d'Argentona
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2005
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 5 € Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. 3

Safareig. 4

VILLÀ, Francesc. L'escultura com a símbol públic. 5

SOLDEVILA i BALART, Llorenç. Mostres artístiques de fe i devoció als carrers d'Argentona. 9

PADRÓS, Pep. Breus apunts sobre la font de Sant Domingo. 12

SUBIÑÀ, Enric. Evolució urbanística de l'espai de Can Doro i Cal Guardià. 14

LLADÓ i PASCUAL, Josep. La tradició poètica a Argentona (I). 19

NAVARRO, Maria Lluïsa. Josep Lladó i Pascual, el tarannà d'un poeta. 23

Actualitat. 24

CASTILLO, Maria Josep. Lina Casanovas. 25

AIGUA CLARA. La cara i la creu. 26

  Revistes