Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 16 Títol del núm. Dossier: La Via de Parpers
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2003
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 2,25 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. La via de Parpers. 3

Notícies/Safareig. 4

PELLICER, Josep Maria. Estudios Histórico-Arqueológicos sobre Iluro (1887). 5

CARRERAS i CANDI, Francesc. la via romana de Parpers segons Carreras i Candi. 6

BONAMUSA i ROURE, Joan. Any 1970. Estudi de la via romana de Parpers. 8

CLARIANA, Joan-Francesc. Les vies de comunicació del Maresme a l'antiguitat: estat de la qüestió (1989). Extracte. 13

FARELL, David; PREVOSTI, Marta. Proposta d'intervenció a l'antiga via de Parpers. 14

ANDINO, Bienvenido. La via romana de Parpers: passat, present i futur. 16

BUSQUETS I COSTA, Francesc. La via de Parpers: passat, present i futur. 19

FARELL, David. Bibliografia de la via de Parpers. 28

VILA, Rosa. Lectures d'estiu, tertúlies de tardor. 30

CASTILLO, Maria Josep. Iluro. 32

AIGUA CLARA. La cara i la creu. 34

  Revistes