Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 6 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2001
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 1,80 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. Presències. 3

Notícies de l'entitat i actualitat. 4

VILLÀ I TABERNER, Rita. present i futur del patrimoni argentoní. 5

LLADÓ I PASCUAL, Josep. Argentona, a començament del segle XX -coses de la colònia estiuenca-. 7

VILLA, Cristina. Ramon Martí Alsina. 10

LLADÓ I GRÀCIA, Julià; LLADÓ I TUBAU, Francesc.; LLADÓ I PASCUAL, Josep. L'assentament de la nissaga Lladó a Argentona. 13

FONTCUBERTA I FAMADAS, Judit. Un viatge de Josep Asmarats a Argentona. 17

LLADÓ, Francesc; LLADÓ, Julià; SUBIÑÀ, Enric; FARELL, David. Carta a l'alcalde. 22

CASTILLO, Maria Josep. Dos facsímils de Francesc Carreras i Candi. 24

La cara i la creu. 26

  Revistes