Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 5 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2001
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 1,80 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. Patrimoni arquitectònic i cultural: protecció i ús. 3

Notícies de l'entitat i actualitat. 4

LLADÓ I GRÀCIA, Julià. Sant Julià d'Argentona, 3r. mil·leni. 5

SOLDEVILA, Llorenç. Uns goigs ben especials. 9

LLADÓ, Francesc; LLADÓ, Julià; SUBIÑÀ, Enric; FARELL, David. la capella de Sant Sebastià d'Argentona. 12

BIGORRA I RIUS, Rafel. De les festes majors. 15

ESTEVE, Vicenç. Amics del Ciclisme d'Argentona. 17

COMERON, Adolf. Sobre el començament del segle XXI. 19

CASTILLO, Maria Josep. Dues novel·les. 20

NAVARRO, Maria Lluïsa. La Mare de Déu del Viver ha arribat a Montserrat. 23

La cara i la creu. 25

Relació de socis den Centre d'Estudis Jaume Clavell. 26

  Revistes