Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 3 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2000
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 1,80 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. Qüestió de noms. 3

Notícies del centre i actualitat. 4

LLADÓ I PASCUAL, Josep. La festa major d'estiu. Des dels orígens fins a l'any 1950. 5

SOLDEVILA, Llorenç. Notes sobre les festes majors d'estiu d'Argentona durant el franquisme (1941-1975). 7

MASÓ, M. Rosa. Primeres festes majors al carrer. 10

VILLA, Cristina. Els orígens del "vot del poble" d'Argentona a Sant Domènec. 12

VILLÀ, Francesc. Sant Domingo de Guzmán i el "vot del poble". 14

CALVO, Oriol. Reflexions entorn de la festa del càntir i la festa major. 16

SUBIÑÀ I COLL, Enric. La font de Sant Domingo. 18

BIGORRA I RIUS, Rafael. L'escletxa. 20

LENS, Ingrid. Sant Domènec o Sant Domingo? 21

VILA, Rosa. Qui ens ha pres l'envelat? 22

GÜELL, Alfons. L'envelat de la festa major. 23

SERRA, Lluís ("Morgan"). Una juguesca de festa major. 25

LLADÓ, Julià. El nom d'Argentona en el 3.485 aniversari de la seva fundació. 26

CASTILLO, Maria Josep. Llibres de festa major. 29

VILLA, Cristina. Imatges d'un passat. El clero i les autoritats.

  Revistes