Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 2 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2000
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 1,80 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. 3

Notícies de l'entitat. 4

SOLDEVILA, Llorenç. Presentació del Centre. 5

VILLÀ, Francesc. Actualitat. Els treballs de recerca en Batxillerat. 7

BASSA, Oriol. Les artigues i el seu rastre avui als boscos d'Argentona. 8

LLADÓ, Julià. Ara fa 75 anys: la dictadura de Primo de Rivera. 9


DOSSIER: ARGENTONA VERS EL NOU MIL·LENI (cicle de conferències)

BORRÀS, Agàpit. Argentona 2000, el model del territori. 11

MAJÓ, Joan. Les activitats econòmiques: comerç, indústria... 12

BORRÀS, A.; BOBA, A.; SOY, A. Taula rodona. 15


BIGORRA, Rafel. L'antic Casino, una joia malmesa. 16

FARELL, David; LLADÓ, Francesc. La via romana de Parpers. 17

PAGEO, Agustí. L'edifici de l'antic Ajuntament. 19

LLADÓ, Jaume. En Jaume Clavell. 20

SERRA, Lluís ("Morgan"). La nissaga dels Martí, pintors. 21

GÜELL, Alfons. La desaparició de les vinyes a Argentona. 23

VILLA, Cristina; CALVO, Oriol. Imatges d'un passat. Un paisatge d'Argentona de Martí Alsina? 25

PANNON, Joan. El Centre, una esperança renovada ... L'Aixernador, en l'esperit, encara és viu. 26

CASTILLO, Maria Josep. Llibres a raig. Els llibres de Mossèn Cabré. 28

Cara i creu. 30

  Revistes