Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 1 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2000
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 1,80 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Editorial. 3

COSTA, Francesc. Argentona criminal. 4

ZAPATA, Assumpció. L'Arxiu Històric Municipal. 5

AYMERICH, Eloi. La postguerra a Argentona. 6

AMARGANT, Emili. Dossier: La premsa a Argentona. 7

LLADÓ, Julià. Actualitat. Els Lladó del Maresme a Mallorca. 13

GÜELL, Alfons. Una petita història a l'entorn d'en Jaume Clavell. 14

BIGORRA I RIUS, Rafel. Hipólito Lázaro a Argentona. 15

PADRÓS, Pep. Fira de cavalls. 16

NIETO, Xavier; BOBA, Assumpta. La identitat i la reconstrucció simbòlica del passat. 17

VILLÀ, Francesc. És necessari un centre d'estudis a Argentona? 19

LLADÓ, Francesc; FARELL, David. Patrimoni documental i artístic. 21

La denúncia. 23

CASTILLO, M. Josep. Llibres a raig. 25

  Revistes