Estudis Baleàrics

Núm. 80/81 Títol del núm. Conservatori. 70 anys d'ensenyament musical
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2006
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
EL CONSERVATORI, 70 ANYS D'ENSENYAMENT MUSICAL

ROIG PALLISER, Joan. 1935-2005. 13-16

DEL HOYO BERNAT, Xavier. Cronologia. 17-20

SERRA ROSSELLÓ, Gabriel. Relació de professors i personal no docent que ha tingut el Conservatori Professional de Música i Dansa des de la seva fundació. 21-26

JULIÀ ROSSELLÓ, Bernat. El Conservatori Professional de Balears. Una vella aspiració de la nostra societat. 27-33

SERRA BUSQUETS, Sebastià. El Conservatori Professional i Dansa de Balears: memòria i perspectiva històrica. 35-41

ROIG MUNTANER, Antoni. El Conservatori de Balears: un llarg camí iniciat el 1935. 49-52

PIÑA SOCIAS, Josefina. Records de mon pare, Ignasi Piña Tarongí, l'Orquestra Simfònica i altres anècdotes. 53-56

MOLL MARQUÈS, Joan. Records entorn del Conservatori. 57-62

MARTÍNEZ LLOPIS, Pascual. La incorporació dels instruments de vent al Conservatori. 63-66

POMAR I POMAR, Bernat. Records de D. Ignasi Piña i les classes de violí al Conservatori. 67-69

BOVER, Paz. El Departament de Dansa Clàssica. 71-73

COLL PÉREZ, Magdalena. Els estudis musicals a Menorca. Del Liceu menorquí al Conservatori de Menorca. 75-81

BUFÍ JUAN, Catalina. Els estudis musicals a Eivissa. De la Delegació del Conservatori de Balears al Conservatori d'Eivissa. 83-87

NOGUERA, Pere. La Secció d'Art Dramàtic del Conservatori Professional de les Illes Balears (1980-1987). 89-92

NEBOT, Serafí. El Conservatori de Palma. 93-95

VALLS, Catalina. Records d'antany. 97-98

PROHENS JULIÀ, Josep. Fets històrics. 99-100

MANUEL RIBAS, Jaime. 70 anys del Conservatori de Palma, 25 anys del Conservatori d'Eivissa. 101-102

PONS MORLÀ, Antoni. Els setanta anys del Conservatori de Mallorca. 103-104

Comentaris, records i anècdotes. 105-106


MISCEL·LÀNIA

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon; PARETS SERRA, Joan. Notes per a la història de la música i l'ensenyament musical a Mallorca. 109-114

COMPANY I FLORIT, Joan. La revolució coral de Joan M. Thomàs. Aportacions a la música espanyola del segle XX.

JANER MANILA, Gabriel. les músiques de l'Escola Normal (Era temps de postguerra). 125-128

BIBILONI, Baltasar. Música i estudis de mestre. 129-133

ESTEVE, H. Ángeles; JUAN, Sebastià. Música y Artes en la pedagogía de Madre Alberta.

DEL HOYO BERNAT, Xavier. 30 anys d'Auditòrium: anècdotes i perspectives de futur. Entrevista amb Rafael Ferragut.

AGUILÓ DE CÁCERES, Lluís. Desconcert. 151-154

ESTELRICH I MASSUTÍ, Pere. La música: ciències o lletres? 155-156

GUISCAFRÉ, Serafí. Els primers vagits del Teatre Principal de Palma cap a la producció operística. 157-160

TORRES PETERS, Mn. Francesc Xavier. Estrena d'una Passió segons Sant Joan a la catedral d'Eivissa el Divendres sant de 1901. 161-165


APÈNDIX

DEL HOYO BERNAT, Xavier. Ensenyament i ambient musical: imatges i documents. 167

  Revistes