Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. 13-14 Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 1990
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
COMPANYS FARRERONS, Isabel; et alii :"Catàleg del fons del Museu del Monestir de Santes Creus (I)", p. 11-179.
PAPELL TARDIU, Joan: "Santes Creus i Puigtinyós", p. 181-194.
MALLART RAVENTÓS, M. Lurdes: "Temes romànics en el claustre gòtic de Santes Creus", p. 195-220.
QUINTANA I MARÍ, Antoni: "Concòrdia entre Antoni de Martí i Franquès i l'abat de Santes Creus, Pere Carrera, respecte al lluïsme del Manso d'en Boada", p. 221-230.

  Revistes