Fonts. Butlletí del Centre d'Estudis Argentonins

Núm. 17 Títol del núm.
Editorial CE Argentonins Localització Argentona Any 2004
Periodicitat Trimestral ISBN/ISSN 1887-9381
Preu 2,25 Estat de publicació Disponible
Centre Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell Contacte
Enllaç RACO
http://www.raco.cat/index.php/Fonts
Sumari
Índex dels articles publicats en els setze primers números de Fonts. Pàgines centrals.

Notícies/Safareig. 4

PELLICER, Josep Maria. Estudios Histórico-Arqueológicos sobre Iluro (1887). 5

CARRERAS I CANDI, Francesc. La via romana de Parpers segons Carreras i Candi. 6

BONAMUSA I ROURA, Joan. Any 1970. Estudi de la via romana de Parpers. 8

CLARIANA, Joan-Francesc. Les vies de comunicació del Maresme a l'antiguitat (1989). 13

FARELL, David; PREVOSTI, Marta. Proposta d'intervenció de l'antiga via de Parpers (2000). 14

ANDINO, Bienvenido. La via romana de Parpers. Passat, present i futur (2003). 16

BUSQUETS, Francesc. La via de Parpers. Passat, present i futur (2003). 19

FARELL, David. Bibliografia de la vila de Parpers. 28

VILA, Rosa. Lectures d'estiu, tertúlies de tardor. 30

CASTILLO, Ma. Josep. Llibres a Raig. 32

Aigua clara. Cara i creu. 34

  Revistes