Estudis Baleàrics

Núm. 78/79 Títol del núm. El segle XIX a Menorca. Miscel·lània
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2004
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
EL SEGLE XIX A MENORCA

CASASNOVAS, Miquel À. El segle XIX a Menorca. Una primera aproximació. 13-34
LIMÓN PONS, Miquel À. Petjades ianquis a l'illa de Menorca. 35-43
MOTILLA SALAS, Xavier. El pensament pedagògic renovador a la Menorca d'entre els dos segles (1882.1921). 45-70
SALORD RIPOLL, Josefina. De l'agre de la terra de Miquel Costa i Llobera i l'"Art Regional" segons Àngel Ruiz i Pablo. 71-84
SÁNCHEZ NISTA, Juan F. L'Arxiu Històric de Maó. Ahir i avui. 85-105
VIDAL, Josep M. El llatzeret de Maó i la legislació sanitària del port de Maó al llarg de la primera meitat del segle XIX. 107-122

MISCEL·LÀNIA

PERELLÓ, Maria A. Entrevista amb mossèn Sebastià Arrom. 125-140
PONS, J.; BIBILONA, A. El mercat de treball a la indústria del calçat a Mallorca (1900-1970). El cas de Lloseta. 141-159
MUT GARCIA, Joan Miquel. Joan Mascaró: ecologia, natura i desenvolupament turístic. 161-168
LLOMPART, G.; CERDÁ, M. Porteadores de cartas y salteadores de caminos (Pollensa, 1402). 169-200
LLODRÀ, Juan J. Una nova visió dels indis Juaneños segons fra Jeroni de Boscana. 201-204
COSTA, E.; GOZÁLBEZ, E. Cuatro artistas en Cala d'Or. 215-222
AMORÓS BORRÀS, Antoni. Fra Anselm Turmeda, l'anti-Llull mallorquí. 223-227
BIBILONI, G.; JUAN, B. Correspondència epistolar de Llorenç Pérez Martínez (1963-1992) (i 3) 229-237
APARICIO I PASQUAL, Àngel. Torre d'Andritxol. Anàlisi del patrimoni arquitectònic i cultural de l'entorn. 239-268

  Revistes