Estudis Baleàrics

Núm. 76/77 Títol del núm. Miquel Batllori i Munné (1909-2003) - Memòria viva de Mallor
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2004
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
MIQUEL BATLLORI I MUNNÉ (1909-2003)

MASSOT I MUNTANER, Josep. El pare Miquel Batllori i Mallorca. 9-16
SUREDA, Bernat. Laudatio del Dr. Batllori i Munné. 17-20
HILLGART, Jocelyn. El padre Miquel Batllori i Munné (1909-2003) 21-24
CLIMENT, Eliseu. El pare Batllori. 25-28
BATLLORI I MUNNÉ, Miquel. Lliçó magistral del pare Batllori amb motiu de la seva investidura com a Doctor Honoris Causa per la UIB. 31-42
DEL HOYO BERNAT, Xavier. Entrevista amb el pare Miquel Batllori. 43-54
GATELL, Cristina; SOLER, Glòria. Els anys mallorquins: paisatge, literatura i amics 57-62
SOLERVICENS, Josep. Miquel Batllori: escrits de l'exili mallorquí, 1941-1947. 63-72
LLADÓ I ROTGER, Francesc. Miquel Ferrà i Miquel Batllori, dos intel·lectuals a la Mallorca de la postguerra. 75-82
MOLL MARQUÈS, Francesc de B. El pare Miquel Batllori i Francesc de B. Moll. 83-86
ROSSELLÓ BOVER, Pere. "Cartas de Italia", de Miquel Forteza i Anna Steegmann: un homenatge íntim al pare Miquel Batllori. 87-108
MARQUÈS LE SENNE, Joan, S.I. El pare Miquel Batllori i Munné, S.I. Professor de batxillerat? 111-114
PONS BONET, Miquel. Imatge total de Miquel Batllori, S.I. 115-122
GARAU ARBONA, Climent. El pare Miquel Batllori en el recobrament de la nostra memòria històrica. 123-130
AMENGUAL I BATLE, Josep. Homenatge al P. Miquel Batllori. 131-136
TRIAS MERCANT, Sebastià. La filosofia historiogràfica del P. Miquel Batllori. 139-144
BONNER, Anthony. El lul·lisme del P. Miquel Batllori. 145-148
SANTAMARÍA ARÁNDEZ, Álvaro. Consideraciones sobre la problemática del Reino de Mallorca 151-160
LLOMPART, Gabriel. Los cristianos de Mallorca y la evangelización de Canarias hacia 1350. 161-172
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. L'art de la caricatura: notes sobre la seva història recent a partir d'un arxiu privat. 173-180
GARCÍA MARÍN, Jesús; GARRIDO ÁLVAREZ, Leandro. Noticia de los "Papeles Mallorquines" del Padre Batllori en la Real Academia de la Historia. 183-186
VIDAL REYNÉS, Jordi. El P. Miquel Batllori a Internet. 187-194
GATELL, Cristina; SOLER, Glòria. Miquel Batllori. Esbós d'una cronologia mallorquina. 197-204
DEL HOYO BERNAT, Xavier. Apèndix documental. 205-240

  Revistes