Estudis Baleàrics

Núm. 74/75 Títol del núm. Homenatge a Marià Villangómez i Joan Marí Cardona
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2003
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
MARIÀ VILLANGÓMEZ
CIRER COSTA, Felip. Biobibliografia de Marià Villangómez Llobet. 9-18
COLINAS, Antonio. Memòria de Villangómez. 19-20
SERRA, Jean. Clarors d'una època fosca (a propòsit de Josep Pla i de Marià Villangómez Llobet). 37-44
SANSANO COSTA, Lina. Marià Villangómez, historiador i etnògraf. 37-44
JOAN I MARÍ, Bernat. Pinzellades sobre el teatre de Marià Villangómez. 45-50
MARÍ I MAYANS, Isidor. Marià Villangómez i la llengua catalana. 51-60
Àlbum fotogràfic. 61-70

JOAN MARÍ CARDONA
CIRER COSTA, Felip. Joan Marí Cardona: ciència i passió. 73-78
DEL HOYO, Xavier. Entrevista amb Joan Marí Cardona. 79-84
VILÀS GIL, Pere. El somni d'un adolescent o Joan Marí Cardona i la mar. 85-90
PRATS I SERRA, Josep Antoni. Joan Marí Cardona i la geografia. 91-100
TORRES PETERS, Francesc Xavier. L'ocàs del monestir de Santa Maria de Formentera. 101-112
PALLEJÀ, X.; ROIG, S.; DÍES, E.; FERRER, A. Un palau genovès del segle XVII a Eivissas: la casa Fonne, Botino, Montero
TORRES TORRES, Marià. Noms i llinatges a Pormany en els inicis del segle XVII. 127-132
MATEU PRATS, Maria Lena. Jugant amb l'aigua i el vent... 133-144
Àlbum fotogràfic. 145-154

MISCEL·LÀNIA
PICAZO, Antoni; GARCÍA, Jesús. Nota a peu de pàgina: dos eivissencs en la construcció del canal de Panamà (1908). 155-160
CARRIÓ I VIVES, Gabriel. Jaume Llull, escultor cap al set-cents. 161-184
BIBILONI, Guillem; JUAN RUBÍ, Bernat. Correspondència epistolar de Llorenç Pérez Martínez (1952-1962). 185-192

  Revistes