Estudis Baleàrics

Núm. 72/73 Títol del núm. Centenari de Francesc de B. Moll (1903-2003)
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2002
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
PRESÈNCIA DE FRANCESC DE B. MOLL
MIRALLES MONTSERRAT, Joan. Biobibliografia de Francesc de B. Moll. 7-12
BATLLORI, Miquel. Francesc de B. Moll en dos moments cabdals de les lletres catalanes al País Valencià i a les Illes. 13-16
BADIA I MARGARIT, Antoni M. On es fonen tracte humà i treball professional. 17-22
VIÑAS, Encarnació. El senyor Moll. 23-24
LLOMPART, Josep M. Record de Francesc de B. Moll. 25-30
FERRÀ MARTORELL, Miquel. Tres anècdotes del mestre Moll. 31-34
JANER MANILA, Gabriel. El nom coent i fàustic de la ceba. Homenatge a Francesc de B. Moll. 35-38
VERGE I ALBATROS, Antoni. Una anècdota del DCVB i la Biblioteca de Catalunya. 39-42
PONS BONET, Miquel. Plat de delmes per a Francesc de B. Moll. 43-58
MONTOYA ABAT, Brauli. Jo no vaig conèixer Moll... 59-62

ASPECTES DE L'OBRA DE FRANCESC DE B. MOLL
VENY, Joan. Francesc de B. Moll, codificador de la varietat balear: una mostra. 65-70
MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep. Francesc de B. Moll i l'onomàstica catalana. 71-74
CORBERA POU, Jaume. La col·laboració entre O.J. Tallgren-Tuulio i A. M. Alcover / F. de B. Moll. 75-92
CORTÈS, Santi. Moll i l'obra del Diccionari al País Valencià. 93-102.
BONNER, Anthony. Els estudis lul·lístics de Francesc de B. Moll. 103-108
ROSSELLÓ BOVER, Pere. "Els meus primers trenta anys": la infantesa com a tema de les memòries autobiogràfiques de Francesc de B. Moll. 109-126
ALPERA, Lluís. Un aspecte de Francesc de B. Moll ben poc conegut: el glossador. 127-132
MASSOT I MUNTANER, Josep. Francesc de B. Moll i "Serra d'Or". 133-144
LLABRÉS I MARTORELL, Pere-Joan. El mestratge de Francesc de Borja Moll en les versions litúrgiques i bíbliques en català, adaptades per a les Balears. 145-152
LÓPEZ CASASNOVAS, Joan F. Francesc de B. Moll representant de Menorca a la Comissió Mixta per a l'ensenyament del català: un afer sense importància? 153-166

  Revistes