Estudis Baleàrics

Núm. 70/71 Títol del núm. Les murades de Palma. Miscel·lània
Editorial Institut d'Estudis Baleàrics Localització Palma Any 2000
Periodicitat Semestral ISBN/ISSN 0212-3703
Preu Estat de publicació
Centre Institut d'Estudis Baleàrics Contacte
Sumari
LES MURADES DE PALMA
BARCELÓ CRESPÍ, Maria. Murada i vida quotidiana. 7-16
SÁEZ I ISERN, Francesc. Palma entre dos segles: l'enderrocament de les muralles. 17-28
ENSENYAT PUJOL, Gabriel. La murada de la ciutat de Mallorca a través dels textos literaris. 29-36
BERNAT I ROCA, Margalida; SERRA I BARCELÓ, Jaume. El darrer recinte: els inicis de la quinta murada de Ciutat de Mallorca (s. XVI). 37-60

APÈNDIX DOCUMENTAL
DEL HOYO BERNAT, Xavier; COMPANY MATES , Arnau. Les murades de Palma: imatges i documents. 63-102

MISCEL·LÀNIA
APARICIO I PASQUAL, Àngel. La torree de Sant Francesc (port d'Andratx). Referències històriques (s. XVIII-XXI). 105-116
LLOMPART, Gabriel. Una excursión etnográfica a Pollensa (verano de 1852). 117-122
PICAZO MUNTANER, Antoni. Hisenda i parcel·lacions rústiques. La creació del nucli urbà de Son Servera. 123-128.
AMORÓS BORRÀS, Antoni. Ramon Llull. 129-136
CARRIÓ I CRESPÍ, Llorenç. El moviment associacionista juvenil a Palma els anys 1960-1990. 137-160.
BIBILONI, Guillem; JUAN RUBÍ, Bernat. Correspondència epistolar de Llorenç Pérez Martínez, 1941-1951 (I). 161-164

  Revistes