Mestall

Núm. 17 Títol del núm.
Editorial AHRCG Localització Girona Any 2005
Periodicitat semestral ISBN/ISSN
Preu Estat de publicació Disponible
Centre Associació d'Història Rural Contacte http://www.ddgi.cat/historiarural/mestall/Mestall_17.pdf
Sumari
Portada. Membres del patronat Francesc Eiximenis
Entrevista Ignasi Terradas
Trobades. Les muntanyes i els homes: societat, economia, història
Llibres.
J. Alegret, A. Garrido,:Història de la Confraria de Pescadors de
Palamós
Mario Zucchitello, Navegació i comerç a Tossa
J. M. Salrach; E. Giralt, Història agrària dels països catalans
Juan Manuel Alfaro i Pablo de la Fuente, Quan l'Empordà esdevingué frontera
Recerques en curs.
Jordi Bohigas, Norbert Font Sagué. Ciència, religió i catalanisme a la Catalunya finisecular
Olivier Codina, Economie et société des vallées andorranes
Arxius. El fons patrimonial Pagès d'Arenys d'Empordà
Salvem la Garriga i el Pla Vinyers
Agenda

  Revistes