Revista de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

Núm. Títol del núm. Santes Creus
Editorial Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Localització Santes Creus Any 2004
Periodicitat anual ISBN/ISSN 0487-2681
Preu 12 Estat de publicació Disponible
Centre Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Contacte
Sumari
VIRGILI, Antoni: "La formació i gestió del patrimoni del monestir de Santes Creus a les terres de l'Ebre (seglees XII-XIII), p. 7-32.
GARCIA-OLIVER, Ferran: "Abats obstinats, disputes estèrils. Trencament entre Santes Creus i Valldigna", p. 33-74.
BATET COMPANY, Carolina: "Conflictes entorn de l'ús de l'aigua a la Catalunya Nova", p. 75-81.
BALDOR, Elisabeth: "Enterrament del darrer Montcada a Santes Creus", p. 85-95.

  Revistes